Sala Przesłuchań [ The Interrogation Room ]
Sala Przesłuchań [ The Interrogation Room ]
Sala Przesłuchań [ The Interrogation Room ]

Sala Przesłuchań [ The Interrogation Room ]

Escape Time

  • Escape room
  • IRL

Mark as done to rate

Cała komenda żyła porwaniem nadinspektora Mieczysława Jareckiego, dla Was sprawa była tym bardziej przykra, że znaliście się z nim z czasów szkoły policyjnej. Dlaczego znaleźliście się w sali przesłuchań jako podejrzani ? A może Wy sami jesteście kluczem do rozwiązania śledztwa… Wszędzie tylko poszlaki, niedomówienia i domysły… Udowodnij, że jesteś niewinny.

  • 2-4
  • 60 mins
  • Expert