FBI
FBI
FBI

FBI

Escape Room Karlstad - Brain Gear

  • Escape room
  • IRL

Mark as done to rate

FBI har tidigare fångat den farligaste terroristen i världen men inatt har han tyvärr lyckats fly. Det blev känt att någonstans i världen har han installerat en bomb som kommer att explodera inom 60 minuter. Ni är vår sista hopp. Er uppgift är att hitta bomben och neutralisera den innan tiden är ute.

  • 2-6
  • 60 mins