אפקט הפחדאפקט הפחד
אפקט הפחד
אפקט הפחד
אפקט הפחד
1/2

אפקט הפחד

    • Mixed (1 ratings)

Escape Eilat | Escape Reality Games

  • Escape room
  • IRL

Mark as done to rate

Permanently Closed - שנה שלמה המרתף הזה סגור, מאז אותו רצח מזעזע של 3 סוכנים. יצאתם לטיול , שמעתם רעשים מעבר לדלת והעזתם לפתוח אותה. חושך שקט צעדים צרחות... נתפסתם! לפני שהסוכנים נרצחו הם ניסו לברוח והשאירו רמזים שיעזרו לכם למצוא את הדרך החוצה לפני שגייסון הרוצח המתועב יגיע. יש לכם 60 דקות לאתר את כל הרמזים ולברוח.

  • 2-10
  • 60 mins
  • Expert

Ratings

All ratings (1)

Mixed